dinsdag 9 augustus 2011

Auteursrecht niet meer serieus te nemen

(Verschenen in NRC Next, opiniepagina, 9-8-2011)

Ilja Leonard Pfeijffer is bezorgd over de minachting voor het auteursrecht die de jeugd aan de dag legt. Dit omdat hij ervan afhankelijk is. Pfeijffer zou bezorgd moeten zijn over vormen van auteursrecht die van iedere redelijkheid zijn gespeend.